Valg av gravsted

Loven sier at alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri grav (enkel, gratis grav i 20 år). Ved dødsfall kan nytt gravsted opprettes, eller familien har et eksisterende gravsted som kan benyttes. En skiller mellom urnegrav og kistegrav, og mellom enkle og doble kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegrav, men ikke kiste i urnegrav.

Ved kistebegravelse kan en reservere/feste én grav i tillegg og i helt spesielle tilfeller søke skriftlig om en tredje grav i et gravsted. For reservering av grav betales festeavgift.

Urnegrav med egen gravstein
Det kan settes ned 4 til 8 urner på samme grav (familiegravsted).
Antall urner bestemmes av størrelsen på grava.
Det finnes også anonym minnelund for kister og urner, og navnet minnelund for urner.
 
Nytt gravsted
Innbyggere kan velge grav på kommunens kirkegårder, der ønsket gravtype er ledig.
Gravferdskontoret kan informere om valgmulighetene.
 
Gammelt gravsted
Hvis familien allerede har et gravsted som en ønsker å benytte, må gravferdskontoret kontaktes for å få bekreftet om dette kan benyttes. Det kan være fredningsbestemmelser eller andre forhold som gjør at det ikke lenger kan benyttes. Det kan også hende at gravstedet kan benyttes til urne, men ikke til kiste. Det er imidlertid fester av gravstedet som bestemmer hvem som kan gravlegges der.

Gravfelt tilrettelagt for muslimer
Det finnes gravfelt med kistegraver for muslimer på Harstad Gravlund, (nye del). Disse har riktig himmelretning mot Mekka. De samme lover og regler som for resten av kirkegården gjelder også her.
 
Navnet minnelund
Gravfelt med urnegraver. Pårørende deltar på vanlig måte under gravlegging av urnen. Navn, fødselsdato og dødsdato inngraveres navneplater på et felles gravminne. Det kan reserveres plass til ektefelle. Kostnad for reservert plass og andel i felles gravminne med stell pr. 20 år.
Den enkelte grav kan ikke markeres og pyntes, men lys og blomster plasseres ved felles gravminne.
Harstad gravlund og Trondenes kirkegård har navna minnelund.
 
Anonym minnelund
Dette er et anonymt gravfelt for urner eller kister Pårørende kan ikke delta ved gravleggingen, og det er kun gravferdsmyndighetene som skal vite nøyaktig hvor urna eller kista er nedsatt. Pårørende kan få beskjed om når nedsettelsen har funnet sted. Her er det et fellesmonument uten navn hvor en kan sette blomster og lys.

Harstad gravlund har anonym minnelund for urner.
Fredly kirkegård i Kanebogen har anonym minnelund, med gravfelt for kister og urner. Dødfødte til anonym gravlegging, gravlegges her, dersom ikke annen kirkegård er spesielt ønsket.
 
Spredning av aske
Før askespredning kan utføres må det innhentes tillatelse fra fylkesmannen i det fylket asken skal spres, dette må gjøres innen 6 mnd. Urnen kan hentes etter avtale med gravferdskontoret. Urnen kan kun utleveres til den som sørget for gravferden. Vedkommende må ha med tillatelsen fra fylkesmannen og legitimasjon. Det gis ikke mulighet for å få navn og data på gravminne dersom askespredning blir valgt.

Kontaktinformasjon for Gravferdskontoret og uteseksjonen

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"