Gudstjeneste Bjarkøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.30

Sted:Bjarkøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Ola Aadland
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd