Gudstjeneste Sandsøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.30

Sted:Sandsøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Viken Senter
Nattverd