Harstad menighet

Velkommen til Harstad Menighet

Harstad menighet er kirke midt i byen. Vi jobber for å ha varierte gudstjenester, trosopplæring og tilbud til barn og ungdom.


Kontaktinformasjon for Harstad menighet

Harstad menighet vil være et møtested for å bli kjent med Gud, hverandre og oss selv, hvor alle mennesker og hele mennesket blir sett og verdsatt. Vi er også opptatt av TRO - Tydelighet, Raushet og Omsorg. 

Kontoradresse: Storgata 5, Harstad

Postadresse: Postboks 863, 9488 HARSTAD

Telefon: 77016500

Telefaks: 77016501