Ungdomsgudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.13.00

Til:9.2.2020 - kl.14.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Kari Hay, Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Luk 8,4-15
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp