Forenklet gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetsarbeidet
Merknader: Care Gospel medvirker
Nattverd
Dåp