Forenklet gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Fil 1,20-26
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd