Gospel Stars

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Gospel Stars er et kor for sangglade barn som går i 2.-7. klasse. Koret øver på tirsdager kl. 17.30-19.00 i Harstad kirke, og ledes av kantor Wolfgang Schmitt. Foreldre er velkommen til å slappe av i kirkestua mens barna øver. Koret synger i gudstjenester, og to ganger i året besøker de alle sykehjemmene i byen og har konsert og sangstund sammen med beboerne