Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Luk 1,26-38
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp