Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.1.2020 - kl.11.00

Til:5.1.2020 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi åpenbaringsdag
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 2,1-12
Offerformål: Kirkemusikalsk arbeid
Nattverd
Dåp