Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.12.2019 - kl.11.00

Til:29.12.2019 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag etter jul
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Kirkemusikksenter Nord
Nattverd
Dåp