Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: WS
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offerformål: Konfirmantarbeidet
Nattverd
Dåp