Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Kari Hay
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: X-klubben
Nattverd
Dåp