Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Kirkens bymisjon
Nattverd
Dåp