Langfredagsgudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.15.00

Til:19.4.2019 - kl.16.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag aften
Liturg: Stian Holtskog
Organist: WS
Prekentekst: Matt 26,30-27,50
Offerformål: IKKE OFFER!