Fastegudstjeneste Kanebogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.17.00

Til:7.4.2019 - kl.18.30

Sted:Kanebogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Joh 6,24-36
Offerformål: Kirkens Nødhjelp