Messefall Kanebogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.17.00

Til:17.1.2021 - kl.20.00

Sted:Kanebogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Joh 4,4-26
Merknader: Gudstjenesten er avlyst pga korona-restriksjoner.
Nattverd
Dåp