Gudstjeneste med nattverd Kanebogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Kanebogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp