Gudstjeneste Sandtorg kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.30

Sted:Sandtorg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Peter Shaw Wilhelmsson
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Diakoniutvalget,Sandtorg
Nattverd
Dåp