AVLYST Friluftsgudstjeneste Turisthytta

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.11.00

Til:9.4.2020 - kl.12.30

Sted:Turisthytta

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Peter Shaw Wilhelmsson
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Matt 26,17-30
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd