LØRDAGSTREFF OM FORMIDDAGEN

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2017 - kl.11.00

Til:16.9.2017 - kl.13.00

Sted:MENIGHETSHUSET I SØRVIK

Arrangør:DIAKONIUTVALGET

Trivelig treff for voksne i alle aldre. Det er mye sang, andakt, god mat og trivelig prat. Dessuten et spennende lotteri. Det er lov å ta med gevinst! Hjertelig velkommen! Mulighet for bilskyss til og fra menighetshuset: Ring Ragnhild Offerdal: 97 08 22 60.