Ungdomsgudstjeneste Sandtorg kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.14.00

Til:2.2.2020 - kl.15.30

Sted:Sandtorg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kyndelsmesse
Liturg: Rut Eli Lindebø, Peter Shaw Wilhelmsson
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Luk 2,22-40
Offerformål: Konfirmantarbeidet i Sandtorg
Nattverd