Diakoni og omsorg

 

Diakoni er kirkens arbeid for menneskelig omsorg og fellesskap. Diakoniarbeidet i Trondenes ledes av en ansatt diakon og et diakoniutvalg av frivillige medarbeidere.

Det er et mål og ønske at mennesker som kommer til gudstjenester og andre samlinger i Trondenes menighet, skal oppleve gode og inkluderende fellesskap.

 

Kontaktinformasjon for Trondenes Menighet

Trondenes kirke ligger i Trondnenesveien 128, på Trondneneshalvøya ca 3 km fra Harstad sentrum.

Kontoradresse: Storgata 5, Harstad

Postadresse: Postboks 863, 9488 Harstad

E-post:  post@kiha.no

Telefon: 77 01 65 00

Telefaks: 77 01 65 01

Telefontid:

man-fre: 09.00-14.00

tors: Stengt

Besøkstid: 09.00-15.00