Gudstjenester

Det feires gudstjeneste i Trondenes alle søndager utenom den tredje søndagen i måenden i Trondenes kirke. De søndagene det ikke er gudstjeneste i Trondenes vil det være gudstjeneste i de andre menighetene i Harstad. Gudstjenestene i Trondenes starter kl 11.00

Alle er hjertelige velkommne på gudstjeneste i Trondenes kirke. Det er en populær kirke å ferie dåp i og mange av våre gudstjenester er med dåp og nattverd. nesten hver morgen er det også turistandakt kl 08.45.

Kontaktinformasjon for Trondenes Menighet

Trondenes kirke ligger i Trondnenesveien 128, på Trondneneshalvøya ca 3 km fra Harstad sentrum.

Kontoradresse: Storgata 5, Harstad

Postadresse: Postboks 863, 9488 Harstad

E-post:  post@kiha.no

Telefon: 77 01 65 00

Telefaks: 77 01 65 01

Telefontid:

man-fre: 09.00-14.00

tors: Stengt

Besøkstid: 09.00-15.00