Familiegudstjeneste Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.1.2018 - kl.11.00

Til:28.1.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Maria
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Bibelmisjonen
Nattverd
Dåp