Forenklet høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Joh 12,1-13
Offerformål: Menighetens barne & u.arbeid
Dåp