Høymesse Elgsnes kapell

Praktisk informasjon

Fra:23.9.2018 - kl.11.00

Til:23.9.2018 - kl.12.30

Sted:Elgsnes kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Maria
Prekentekst: Matt 8,5-13
Offerformål: Hans Egedes Minne
Nattverd
Dåp