Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.9.2019 - kl.11.00

Til:1.9.2019 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Thomas Rachlew
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp