Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.4.2018 - kl.11.00

Til:29.4.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden
Liturg: Vikar
Organist: Maria
Prekentekst: Luk 13,18-21
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp