Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Gatekirke i Harstad
Nattverd
Dåp