Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Kari Hay
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Mark 6,30-44
Offerformål: Konfirmantarbeid
Nattverd
Dåp