Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd