Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.2.2018 - kl.11.00

Til:25.2.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Hanne
Organist: Maria
Prekentekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Diakoniutvalget
Nattverd
Dåp