Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.2.2018 - kl.11.00

Til:11.2.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Joh 12,20-33
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp