Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 18,12-18
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp