Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Mark 1,3-11
Offerformål: Menighetens barne & u.arbeid
Nattverd
Dåp