Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.8.2019 - kl.18.00

Til:25.8.2019 - kl.19.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Arne Håkonseth , Odd Willy Johansen
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Joh 8,31-36
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp