Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.6.2018 - kl.11.00

Til:24.6.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Jonsokdag/aften
Liturg: Arne Håkonseth
Organist: Maria
Prekentekst: Matt 11,6-14
Offerformål: Kirkemusikk Trondenes
Nattverd