Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.6.2018 - kl.11.00

Til:10.6.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Arne Håkonseth, OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Harstad krisesenter
Nattverd
Dåp