Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.12.2017 - kl.11.00

Til:10.12.2017 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: OWJ
Organist: magnar Aspaker
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp