Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2018 - kl.11.00

Til:27.5.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Fellesmøtekomiteèn i Harstad
Nattverd
Dåp