Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.18.00

Til:17.5.2018 - kl.19.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Den norske kirke i utlandet