Gudstjeneste Allehelgensdag Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.11.2018 - kl.11.00

Til:4.11.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Matt 5,13-16
Offerformål: Trondenesdagene
Nattverd