Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.10.2018 - kl.11.00

Til:7.10.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Liturg: OWJ
Organist: Magne Andreassen
Prekentekst: Mark 10,2-9
Offerformål: Kirkemusikk Trondenes
Nattverd
Dåp