Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2019 - kl.11.00

Til:3.3.2019 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd. før faste
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Luk 18,31-34
Offerformål: Gatekirke i Harstad
Nattverd
Dåp