Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Arne Håkonseth
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp