Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.5.2018 - kl.11.00

Til:6.5.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Håvard Høie
Organist: Maria
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Diakoniutvalget
Nattverd
Dåp