Gudstjeneste med nattverd Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp