Forenklet gudstjeneste uten nattverd Bjarkøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.10.00

Til:17.5.2021 - kl.12.00

Sted:Bjarkøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Ola Sødal Aadland
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Den norske kirke i utlandet (sjømannskirken)