Høymesse Lundenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.3.2021 - kl.11.00

Til:21.3.2021 - kl.12.00

Sted:Lundenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Ola Sødal Aadland
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Viken Senter
Nattverd
Dåp