Høymesse Sandsøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2021 - kl.11.00

Til:30.5.2021 - kl.12.00

Sted:Sandsøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Ola Sødal Aadland
Prekentekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp